Sokea, joka ei kykene näkemään totuutta

Ystäväni, jokainen näistä miehistä kertoo todellakin miten asia on, mutta harva meistä kykenee yhdistämään tosiasiat tosiasioihin ja muodostamaan niistä totuuden.

Kahlil Gibran

Tämä aika vaatii meiltä kaikilta paljon tarkkaavaisuutta ja kuuntelemista molemmilla korvilla niin, että osaisimme muodostaa kokonaiskuvan siitä mitä sanotaan, tarkoitetaan tai mihin pyritään vaikuttamaan. Meidän on siis opittava olemaan vaiti kunnes meille tarkoitettu viesti on tuotu kokonaan julki. Me emme voi kiirehtiä vastaamaan. Malttaminen on vaikeaa. On osattava poimia pääkohdat kokonaisuudesta ja kysyttävä tai argumentoitava täydentävillä kysymyksillä. On oltava tasapainoisen ymmärtävä, että sinun ja toisen näkemykset voivat erota. Teidän näkemyksenne tai tapanne ymmärtää kehittyy ja olette kenties eri tasoilla. Ymmärrykset eivät kohtaa kenties ollenkaan. Onko tämä sitten syy hermostua tai dramatisoida? Onko tärkeämpää olla oikeassa kuin ymmärtää asioita laajemmasta perspektiivistä? Olisiko mahdollista että huomioisimme kenties vain sen tosiseikan, että asioita voi katsoa näinkin. Onko meidän pakko todistaa toisen olevan väärässä, että hän ei joutuisi ”väärälle” polulle. Mikä on sinun tai hänen väärä polkunsa? Onko se sama asia?

Onko meillä ihmisillä pelastaja syndrooma? Tulkitsemmeko pyhiä kirjoituksia kuten ne palvelevat meitä parhaiten vai ymmärrämmekö, kultuurisen kontekstin, ajan niissä ja metaforisen merkityksen niissä? Pelastaja ei tullut pelastamaan ihmisiä pakottamalla heitä uskomaan sitä mitä Hän kertoi vaan oppimaan viisautta ja kohtelemaan hänen opetuksiensa kautta kaikkea luotua rakkaudella, kunnioituksella ja myötätunnolla. Polkuja on monia ja mikään ei ole pahempaa kuin aivopesu, pakottaminen ja manipulaatio. Moderni orjuus perustuu sokeudelle oppia olemaan viisas. Sokea usko siihen, että ihmisen kirjoittama tai puhuma olisi koskaan täysin totta pitää meitä sokeina, typerinä laumasieluina, joilla ei ole omaa voimaa eikä tahtoa nousta orjuudesta mihinkään.

Sokeuden taustalla on käsityksemme, että asioita on opetelta ulkoa, muistettava ja toistettava. Viisaus lähtee vapaudesta soveltaa ja käsittää asioita syvältä tasolta. Viisaus osoittaa pelottomuutta käsitellä asioita uudella tavalla, sillä se pelottomuus lisää voimaantumista ja sisäistä varmuutta, että oli valmis kypsymään ihmisenä uudelle tasolle. Ei Jumala tahtonut raamatunkaan aikana meidän pysyvän paikoillaan oppimattomina, vaan Jumala lisäsi ja muutti tapoja ja oikeaksi katsomiaan menetelmiä ja lähestymistapoja. Nyt joku sanoo, että Jumala on muuttumaton. Kenties, mutta eikö se käy järkeen, että Jumala on kaikki ja ei mitään tai mikään. Jumala on kaikki mitä on koskaan ollut tai mitä on koskaan tuleva. Eikö ole kirjoitettu, että Jumala on kokemuksen kautta meitä ohjaava. Jumala kokee itsensä meidän kautta ja muuttaa rakastavana tietoisuutena ohjaustaan. Kehittyminen ja kasvaminen on Jumalan tahto. Miksi Jumala tahtoisi meidän pysyvän lapsina tai kehittymättöminä? Eikö viisaus ole sitä, että osaamme elää maapallolla tuhoamatta sitä ja itseämme? Eikö viisaus ole sitä, että osaamme kasvattaa lapsiamme arvostamaan rauhaa ja yhteiseloa kaikkien kanssa? Eikö pyhien kirjoitusten tarkoitus ole oppia viisautta, sen sijaan että toistasimme kuin robotit lauseita, joita emme edes ymmärrä modernissa yhteiskunnassa? Jumala kasvattaa meitä viisaudessaan ja mestareiden avulla. Mestari voi olla tietysti myös ”paholainen”. Paholaisen tarkoitusperä voi olla eksyttäminen, tai manipulaatio, mutta jopa tämä toiminta on Jumalan käsissä tarkoin suunniteltu. Eksyttäjä ikäänkuin huutaa Jumalan mantraa: ”Herätkää ihmiset!” Ymmärtäkää tai nähkää se, millaista puppua teille syötetään. Oppikaa polariteetin kautta tuntemaan. Nähkää se, mikä on rakkauden teko ja kuinka rakkaus toimii. Kulkekaa ja ohjatkaa matkanne parempaan, tehkää parempia ja rakkaudellisempia päätöksiä.